Specialista péče o zákazníky Regiojet

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici budou společnosti STUDENT AGENCY TRAVEL k.s., RegioJet a.s., RegioJet a. s. (SK), STUDENT AGENCY, s. r. o. (SK), STUDENT AGENCY holding a.s., ORBIX s.r.o., RegioJet ÚK a.s. a STUDENT AGENCY k.s., jakožto společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Seznam společných správců:
STUDENT AGENCY TRAVEL k.s., IČO: 08120803, náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno;
RegioJet a.s., IČO: 28333187, náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno;
RegioJet a. s. (SK), IČO: 47231271, Obchodná 48, Bratislava 811 06;
STUDENT AGENCY, s. r. o. (SK), IČO: 44 551 304, Obchodná 48, Bratislava 811 06;
STUDENT AGENCY holding a.s., IČO: 29379261, náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno;
ORBIX s.r.o., IČO: 26694638, Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1,
RegioJet ÚK a.s., IČO: 07544014, náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno,
STUDENT AGENCY k.s., IČO: 25317075, náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno.

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Komentáře a přílohy
Nastavení cookies